De leden dragen zorg voor het in stand houden van het Kempische heideschaap door te werken volgens het fok- en keuringsreglement. De keuringscommissie is verantwoordelijk voor de keuring van de fokrammen op de centrale keuringsdag of bij de schapenhouder op het bedrijf. Per jaar worden 3 bedrijven bezocht. Van alle bedrijfsbezoeken en keuringen stellen de keurmeester een rapport op. In de algemene ledenvergadering leggen de keurmeesters hun jaarverslag voor aan de leden.

De populatie Kempsiche heideschapen die bij het stamboek staan ingeschreven is inmiddels 12.000 schapen groot. Daarmee is dit eens zeldzame heideschaap sinds 1975 uitgegroeid tot het meest succesvolle zeldzame heideschaap. Daardoor is er eerder sprake van een authentiek schapenras.

Rasbeschrijving

Het Kempische heideschaap is een middelgroot schaap. Het behoort tot de grote heidescha­pen. Het is echter kleiner en minder zwaar dan het Veluwse Schaap en heeft een betere vlees­kwaliteit. Het is van oudsher bekend en ge­zocht als vlees­schaap. Het is geschikt voor het beheer van heideachtige vegetaties en schrale graslanden. Het staat hoog op de benen, heeft een lange rug en een stati­ge verschij­ning. De hals is lang en wordt gestrekt gedragen. Volwas­sen ooien wegen tussen de 45 en 65 kg. Kempische Heideschapen bren­gen gemiddeld ongeveer 1.5 lam groot. Jonge (eenjarige) ooien worden door­gaans niet bij de ram gelaten.

De kop is lang, smal en onbewold en glanzend behaard tot achter de oren, heeft een weinig verheven neus en een plat voorhoofd. De neusspiegel is minder roze dan bij het Veluwse Schaap. De kop is evenals de poten meestal geheel wit van kleur, maar soms ook bruin of gespik­keld. De ooien zijn altijd onge­hoornd, de rammen door­gaans ook.

De wol van het Kempische Heideschaap is bijna helemaal wit, tamelijk fijn, korter en fijner dan van het Veluwse Heide­schaap en het Mergellandschaap, er valt ook geen scheiding in. De wolopbrengst is gemiddeld 3 kg.

De buik is onbewold en soms ook de keelgang. De staart is lang en bewold, maar korter en minder grof dan bij het Veluwse Heideschaap, hij komt tot enkele centimeters onder de hak.

Zie ook foto’s, tekeningen en prenten uit 1835.

Afmetingen in cm (Numan):

koplengte              lichaamslengte       schofthoogte          kruishoogte

(inclusief hals,tot

tussen de oren)

ram                  25,0                      100,0           72,0                72,0

ooi                   24,0                        90,0           66,0                68,5

Het afslachtingspercentage is >50%.

De dikte van de wol is <30 micron

Ongewenste eigenschappen:

–    bewolde kop

–    ‘kalk’(= niet glanzende) kop

–    ‘rams’kop

–    ‘koe’vlekken

Keuring 2017

In 2017 werden op de centrale rammenkeuring op 17 juni in Heeze 13 rammen van De Wassum gekeurd, waarvan 12 goedgekeurd, 19 van Van Driel Landschapsbeheer (waarvan 15 goedgekeurd) en 11 van De Lachende Ooi (alle 11 goedgekeurd), in totaal 43 rammen waarvan 38 goedgekeurd.
Voor de klasseringen zie fokrammen overzicht 2017 (bijlage 1).
Opmerking: De rammen van Van Driel waren op het moment van keuren nog jong, geboren in februari 2017, volgens het reglement dus eigenlijk te jong. Er is besloten om de rammen die voldoende ontwikkeld en te beoordelen waren, toch te keuren.

Daarna werden gecombineerd met een bedrijfsbezoek op 14 juli nog 13 rammen gekeurd, waarvan 11 goedgekeurd, in Bergen aan Zee bij Marijke Dirkson, Rinnegom Landschapsbeheer.
Op 2 augustus werd in Boxmeer nog 1 ram van Peelkudde Schaapsdrift goedgekeurd en werden 6 rammen van Jan Kaljouw Landschapsbeheer gekeurd, waarvan 5 goedgekeurd.

Totaal 63 rammen gekeurd waarvan 55 goedgekeurd.

Bij de beoordeling van de wolkwaliteit werden opnieuw de resultaten van de analyse van wolmonsters meegenomen, deze keer alleen de rammen van de Wassum. In de bijgevoegde lijst is te zien dat al deze rammen daardoor in klassering stegen (groen).

Op 14 juli werden 3 bedrijfsbezoeken uitgevoerd: Schaapskooi Schijndel, Joy Landschapsbeheer Rotterdam en Rinnegom Landschapsbeheer Bergen (N-H), waarvan verslag in bijlage(2)

Aanbevelingen:

Doorgaan met het organiseren van een Centrale rammen keuringsdag en de fokkers stimuleren om hieraan deel te nemen.

Doorgaan met het meenemen van resultaten van wolanalyse bij de rammenkeuring en analyse van wolmonsters bij de fokkers stimuleren.

Leden blijven betrekken bij het bepalen wat bij de uitvoering van keuringen en bedrijfsbezoeken toegevoegde waarde heeft.

Keurmeesters: Wies, Gerhard en Theo (erelid)