Heidewol

In samenwerking met en op initiatief van Wools of Holland heeft het stamboek gekozen voor een verbetering van de wolkwaliteit. Het streven is om de schapen steeds meer de A kwaliteit wol te laten leveren. Wol die kan wedijveren met de wol van de schapen die tot nu toe de benodigde kwaliteit had voor toepassing in de kledingindustrie.

Dit betekent dat we selecteren op de dikte van de woldraad. Vanzelfsprekend zonder de andere uitstekende kenmerken van het Kempische heideschaap uit het oog te verliezen. Voor de herders gaat het er om dat de graaskwaliteiten voorop staan. Het inzetten van de kuddes voor de diverse begrazingsprojecten vereist een schaap dat bewezen heeft zowel op de heide als de natuurgraslanden goed te gedijen. Maar met een parallel daaraan verlopende verbetering van de wolkwaliteit kan de opbrengst voor de schapenhouder doen toenemen. En daarmee herstellen we de bijzondere plek die het Kempisch heideschaap eens had in de textielindustrie van Tilburg en Hasselt.

Met de kennis en ervaring van Wools of Holland hebben de herders beter zicht gekregen op het beoordelen van de wol, het hanteren van de selectievoorwaarden bij het scheren en het bemonsteren van de wolmonsters bij de rammen.

Alle te keuren fokrammen hebben een analyseresultaat van de woldikte. Beneden de 30 micron spreken we van A wol.

Het stamboek heeft de merknaam Kempenwol gedeponeerd. Wools of Holland neemt de wol in bij de herders die hebben aangegeven A wol te willen leveren. de verwerking van de wol tot diverse producten is in handen van Wools of Holland.

Keurmerk Kempenwol

1. Het keurmerk Kempenwol is eigendom van de Vereniging Stamboek Het Kempische Heideschaap.
2. Het keurmerk Kempenwol mag uitsluitend gebruikt worden voor wol en wollenproducten van raszuivere Kempische
heideschapen, die ingezet zijn voor natuurbeheer.
3. Verkopers van wol en wollenproducten zijn alleen gerechtigd dit keurmerk te koppelen aan deze producten indien zij
kunnen aantonen dat de wol afkomstig is van een lid van de Vereniging Stamboek Het Kempische Heideschaap, die
verklaard heeft dat de wol van raszuivere Kempische heideschapen is.
4. Indien dit keurmerk gebruikt wordt in het commerciële verkeer terwijl niet aan de voorwaarden, genoemd bij de punten
2 en 3, is voldaan, zal een boete van €1000,- per overtreding verschuldigd zijn aan de Vereniging Stamboek Het
Kempische Heideschaap.
5. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.